ค่าส่วนกลางสำคัญฉะไหน ทำไมถึงต้องจ่าย !?

7 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม (565)

ค่าส่วนกลางคอนโด ค่าส่วนกลางหมู่บ้านที่คุณจ่ายทุกปี ส่วนหนึ่งถูกนำมาใช้ในการดูแลและปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางให้ดูใหม่และน่าใช้งานอย่างสม่ำเสมอ  การจัดจ้างผู้ดูแลอาคารที่เป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานในการจัดการ จะช่วยให้อาคารมีสภาพดี แข็งแรง ทนทาน  

โดยในระยะยาวจะทำให้มีมูลค่าสูงกว่าคอนโดหรือหมู่บ้านที่ไม่มีการบำรุงรักษาที่ดี พื้นที่ส่วนกลางที่มีความสวยงาม มีการดูแลและรักษาความสะอาดที่ดี ยังเป็นที่ต้องการของผู้เช่า มากกว่าโครงการที่สกปรกไม่ได้รับการดูแล 

นอกจากนั้นการมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ทำให้การอยู่อาศัยมีความปลอดภัย น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้เวลาที่ไม่อยู่บ้านระยะยาว และหากมีกิจกรรมให้ลูกบ้านได้ทำร่วมกันในยามว่าง จะช่วยเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่อีกด้วย

ค่าส่วนกลางที่เรียกเก็บจากเจ้าของร่วมนั้น นิติบุคคลฯจะต้องนำมาบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายตามสัญญา ในการว่าจ้างพนักงานฝ่ายบริหารอาคารฯ และช่างอาคาร, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ฝ่ายรักษาความสะอาด, งานดูแลสวนหย่อม, งานกำจัดแมลง ฯลฯ

2.ค่าใช้จ่ายสาธารณูโภค ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา, ค่าโทรศัพท์, อินเตอร์เนท

3.ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ที่นิติบุคคลอาคารชุดฯใช้ประกอบในการปฏิบัติงานประจำวัน เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน, ซองจดหมาย, แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงิน และ ฯลฯ

4.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา  ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา  การจัดซื้อสารเคมีดูแลสภาพน้ำในสระว่ายน้ำ, การเติมน้ำมันระบบปั้มดับเพลิง, ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์/เครื่องจักร, ฯลฯ  ทั้งนี้ยิ่งอาคารชุดมีอายุมากขึ้น การเสื่อมสภาพ และการชำรุดของเครื่องจักรต่างๆ ก็มีโอกาสเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสสูงขึ้นทุกปี ตามอายุของอาคาร และงานระบบต่างๆ

5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดฯ

แล้วถ้าเราไม่จ่ายค่าส่วนกลาง จะเกิดอะไรขึ้น?

แน่นอนว่าคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านใดที่มีสัดส่วนผู้ที่ชำระค่าส่วนกลางน้อยย่อมส่งผลให้เกิดผลกระทบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการแน่นอน เพราะโครงการที่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีนั้นจะส่งผลเสียในระยะยาว ดังนี้

1.อาคารมีสภาพเก่า เครื่องจักร งานระบบต่างๆ ทรุดโทรม เพราะขาดการดูแลและการบำรุงรักษาให้อยู่ในมาตรฐาน

2.มูลค่า ภาพลักษณ์ ของโครงการ ลดต่ำลง เพราะไม่ได้รับการดูแล

3.ไม่เป็นที่ต้องการของผู้เช่า ผู้อยู่อาศัย เพราะไม่ประทับใจตั้งแต่แรกเห็นกับพื้นที่ส่วนกลางที่มีความสวยงามแต่ขาดการดูแลและรักษาความสะอาดที่ดี

4.ขาดความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจเพราะระบบรักษาความปลอดภัยหละหลวม

5.สภาพแวดล้อมไม่น่าอยู่อาศัย ไม่มีความเป็นสังคมและการทำกิจกรรมร่วมกัน

การชำระค่าส่วนกลาง เป็นไปตามข้อบังคับของกฏหมาย การปฏิเสธการชำระค่าส่วนกลางมีบทลงโทษที่เป็นไปตามข้อบังคับนิติบุคคล และมีผลทางกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้เพราะ เมื่อเกิดการซื้อหรือรับโอนห้องชุด/บ้าน เข้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองแล้ว ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วม ซึ่งมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่นิติบุคคลฯ ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกับสำนักงานที่ดิน เป็นกฎกติกาเบื้องต้นที่เจ้าของร่วมต้องรับทราบ

อย่างไรก็ตาม เพื่อการดูแลอาคารที่อยู่อาศัยในระยาว ไม่ควรละเลยในการชำระค่าส่วนกลาง เพื่อนิติบุคคลจะได้นำเงินส่วนนี้มาบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปนะครับ 

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

5 ทริคปรับห้องให้ผ่อนคลายสบายใจ

20 ตุลาคม 2562

มั่นใจ อีอีซี เดินหน้าต่อเนื่อง

24 มิถุนายน 2562

เคล็ดลับฉบับบ้านพร้อมสวน คลายร้อนและผ่อนคลาย

11 พฤษภาคม 2562

4 วิธีอยู่ห้องอย่างไรให้คลายร้อน

28 เมษายน 2562